Obradująca w środę parlamentarna komisja do Spraw Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała stanowisko Rady Ministrów w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej. Zostanie ono zaprezentowane 16 września podczas posiedzenie Rady ds. Ogólnych UE, która podsumuje stan prac nad perspektywą finansową.

Reklama

Rządowe stanowisko przedstawił na posiedzeniu komisji wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Zaznaczył, że państwa członkowskie UE są na początku przygotowań do negocjacji w tej sprawie.

Jesteśmy na samym początku tego procesu, ponieważ państwa członkowskie reprezentują niezmiennie bardzo usztywnione stanowisko ws. przyszłości budżetu europejskiego - mówił. To, zdaniem Szymańskiego jest "zrozumiałe" biorąc pod uwagę różnicę interesów rozwojowych poszczególnych państw i regionów w UE.

Szymański podkreślił, że coraz bardziej sztywne stanowisko części państw członkowskich ws. Wieloletnich Ram Finansowych "utrudnia znalezienie porozumienia". Ocenił, że zbliżające się negocjacje będą "historycznie najtrudniejsze". Zdaniem Szymańskiego wynika to z "usztywnionych stanowisk państw", problemów fiskalnych państw członkowskich, a także zmiany opinii publicznej w poziomie zaufania do projektu europejskiego, co "dotyczy bardzo wielu państw członkowskich z wyłączeniem Polski i państw Europy Środkowej".

Szymański tłumaczył, że w dyskusji na temat perspektywy finansowej UE, Polska niezmiennie podkreśla wagę polityk traktatowych: spójności i rolnej.

Reklama

Podkreślił, że Polsce udało się szeroko odtworzyć grupę "państw - przyjaciół spójności". Mówiąc o rolnictwie podkreślił, że jest ono postrzegane przez Polskę nie tylko jako problem wewnątrzeuropejski, ale także pod kontem "ambitnej agendy handlowej".

Reklama

W związku ze zmieniającą się sytuacją w naszym otoczeniu, ta ambitna agenda handlowa jest możliwa tylko w przypadku utrzymania silnych instrumentów wsparcia dla rolnictwa europejskiego - mówił Szymański. Tłumaczył, że w innym wypadku kolejne porozumienia handlowe będą przynosiły poważne straty w sektorach rolniczym i spożywczym. A to może przynosić osłabienie poparcia społecznego i politycznego dla ambitnej agendy handlowej - powiedział wiceszef MSZ.

Podkreślił, że w wieloletnim budżecie UE istotnym będzie także miejsce i waga polityki klimatycznej. Ta sprawa jest ściśle powiązana z tym, na ile uda nam się stworzyć kompromisowy scenariusz neutralności klimatycznej, który będzie zakładał sprawiedliwe rozłożenie kosztów tej niezmiernie kosztownej polityki - mówił.

W maju 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet propozycji finansowych na lata 2021-2027, co rozpoczęło proces negocjacji kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska przez państwa członkowskie oraz po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę.