Tak. Wystarczy, że sklep ponownie zapieczętuje sprzedawane przez siebie nośniki.
Reklama
Z jednej strony co do zasady przepisy ustawy o prawach konsumenta pozwalają konsumentowi odstąpić od umowy zakupu towaru zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Z drugiej strony wyraźnie wskazują, że prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn nie przysługuje konsumentowi przy zakupie niektórych specyficznych towarów i usług. Wśród tych wyjątków są wskazane takie umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu – jeżeli opakowanie zostało przez konsumenta otwarte po dostarczeniu. Ten wyjątek ma zabezpieczać producentów i sprzedawców np. przed nabywcami korzystającymi z przedmiotu świadczenia (np. ogląda film, odsłuchuje audiobooka) lub wręcz kopiującymi zawartość nośnika, a następnie z premedytacją odstępującymi od umowy, aby odzyskać zapłaconą cenę.