13 czerwca 2019 r. Sejm RP znowelizował ustawę o funduszach promocji produktów rolno­‑spożywczych, którą 11 lipca 2019 r. podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Przepisy ustawy weszły w życie od 1 sierpnia br. Na podstawie tych regulacji został utworzony fundusz promocji roślin oleistych.

Reklama

"Dodatkowo przewidziano wsparcie ze środków tworzonego funduszu produktów pszczelich, co jest uzasadnione z uwagi na wpływ aktywności pszczół na plony rzepaku. Obecność pszczół na plantacji rzepaku jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin, a udział rzepaku w krajowym areale uprawy roślin oleistych stanowi 95–97 proc." - czytamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Celem Funduszu jest wspieranie działań informacyjnych nt. jakości i zalet roślin oleistych ‒ rzepaku, rzepiku, soi, lnu oraz konopi, przetworów pochodzących z przetworzenia tych roślin, a także miodu i innych produktów pszczelich. Ponadto ze środków tego funduszu będzie promowane spożycie przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich. Z funduszu będą finansowane także badania rynkowe dot. spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich oraz badań naukowych i prac rozwojowych mających, które będą poprawiały jakość roślin oleistych czy produktów pszczelich.

Pieniądze na działalność tego funduszu będą pochodziły od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych, które mają przekazywać wpłaty w wysokości 0,2 proc. wartości netto od transakcji kupna-sprzedaży.

Analogicznie jak w przypadku pozostałych funduszy, środkami Funduszu Promocji Roślin Oleistych zarządzać będą przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujący producentów rolnych oraz przetwórców działających w sektorze roślin oleistych, którzy tworzą odrębną komisję zarządzającą. W jej skład wchodzić będzie 4 przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, 1 przedstawiciel producentów produktów pszczelich, 3 przedstawicieli przetwórców oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych.

Reklama

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło nabór kandydatów na członków komisji zarządzającej tego funduszu. Zgłoszenia kandydatów na członków pierwszej komisji zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy, tj. od 1 sierpnia 2019 r. Zgodnie z tym wnioski będą przyjmowane do 16 sierpnia 2019 r. włącznie, ze względu na przypadający 15.08 dzień wolny - wyjaśnił resort.

Wcześniej na mocy ustawy z 2009 r. utworzone zostało 9 funduszy promocji produktów rolno-spożywczych m.in. mleka, mięsa zbóż. Środki z funduszy pozwalają nie tylko na promowanie spożycia określonych produktów w kraju, ale także pozyskanie unijnych pieniędzy na prowadzenia kampanii promocyjnych zagranicą.