Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 643 tys. w maju wobec 634 tys. miesiąc wcześniej.

Reklama

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,3%.

Tymczasem stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w maju 2019 r. wobec 7,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,3%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja br. 5,4%.