Jak wskazała KUKE we wtorkowym komunikacie, w maju 2019 r. liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 34 - o 3 więcej niż miesiąc wcześniej - lecz o 11 mniej niż w marcu 2019 roku. "W porównaniu z majem 2018 roku liczba restrukturyzacji zmalała o 10,5 proc." - podkreślono.

Reklama

Dodano, że w maju br. upadłość ogłosiły 44 firmy. "Choć jest to wartość wyższa o 16,7 proc. w porównaniu z kwietniem, to jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik od września 2018 roku, gdy upadły 33 przedsiębiorstwa" – wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego zebranych przez KUKE. W porównaniu z majem 2018 r. liczba upadłości zmniejszyła się o 4,5 proc.- wyliczono.

Według KUKE wszczęcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych nastąpiło wobec 76 podmiotów. "Na tle ostatnich dwunastu miesięcy – kiedy to średnio w tym okresie odnotowywano ok. 87 zdarzeń o charakterze niewypłacalności – ostatni miesiąc był dla przedsiębiorców łaskawy" - oceniono.

Reklama

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, szczególnie wyraźnie spadła liczba ogłaszanych upadłości w przemyśle - jest na najniższym poziomie od lutego 2018 roku. "Wyraźny jest trend wzrostowy w upadłościach przedsiębiorstw budowlanych. Zjawisko to związane jest z silną konkurencją pomiędzy podmiotami, których liczba jest relatywnie wysoka. Wszystko to następuje w warunkach dynamicznego wzrostu wynagrodzeń oraz ograniczonej podaży fachowej siły roboczej" - powiedział.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy obniżyła się w maju do 1046 – najniższego poziomu od września 2018 roku - podkreślają eksperci KUKE. "Aktualnemu ograniczeniu ryzyka działalności gospodarczej w Polsce sprzyja silny popyt konsumpcyjny oraz zwiększająca się dynamika inwestycji przedsiębiorstw. Wymienione czynniki pobudzają koniunkturę w kraju, co powoduje, że jest ona zdecydowanie korzystniejsza, niż można było się spodziewać na początku roku" - oceniło KUKE.

Dodano, że wciąż dla wielu przedsiębiorców problemem jest silna presja na wzrost wynagrodzeń przy jednoczesnej niskiej dostępności pracowników. "Od kilku miesięcy zwracamy również uwagę, by nie zapominać o niepewności i ryzyku związanym z rozwojem sytuacji w globalnej gospodarce i u najważniejszych partnerów handlowych, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja" - zaznaczyli eksperci Korporacji.

Reklama

KUKE zwraca też uwagę na pozytywną sytuację utrzymującą się w sektorze wydobywczym. "Od ośmiu miesięcy nie ogłoszono upadłości ani jednej spółki prowadzącej działalność w tym sektorze" - czytamy.

Choć w branży meblarskiej upadłości oraz restrukturyzacje przestały dynamicznie rosnąć, należy wciąż pamiętać o możliwości występowania kłopotów z płynnością - zaznaczono. Według KUKE jest to związane z dużą konkurencją w warunkach zwiększających się płac i braku wykwalifikowanych pracowników.

Jak wyliczono, w maju upadło sześć przedsiębiorstw budowlanych, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. "Częstotliwość upadłości w budownictwie utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Na tle branży budowlanej bardzo dobrze prezentuje się kondycja producentów materiałów budowlanych. Indeks natężenia upadłości w tej branży spadł do zaledwie 0,3 proc., czyli najniższego poziomu od co najmniej 10 lat" - wskazało KUKE. To skutek dobrej koniunktury w budownictwie połączonej ze wzrostem cen materiałów budowlanych - wyjaśniono.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) to polska firma, której akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,3 proc.) i Bank Gospodarstwa Krajowego (36,7 proc.). Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.