Biorąc pod uwagę tempo zmian klimatycznych oraz oczekiwania społeczne niezbędne jest podjęcie realnych działań, które wymiernie wpłyną na redukcję cywilizacyjnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego w strategii odpowiedzialnej bankowości realizowanej w naszym banku tak ważne miejsce zajmuje ekologia - powiedział CEO Santander Bank Polska Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Prezes Santander Bank Polska poinformował, że zrewidowana polityka energetyczna głównego akcjonariusza banku przewiduje, że nie będzie on dostarczał produktów finansowych przeznaczonych na nowe projekty elektrowni węglowych, podano także. Santander Bank Polska, jako jedyny przedstawiciel sektora bankowego w Polsce, przystąpił do Paktu na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Tworzyw Sztucznych i wraz z największymi organizacjami branżowymi, producentami dóbr konsumenckich i sieciami handlowymi, do końca roku stworzy mapę drogową przejścia na model zrównoważone wykorzystania tworzyw sztucznych w Polsce.

Jednocześnie bank rozpocznie wymianę floty samochodowej na bardziej przyjazną środowisku, która będzie opierała się na technologii hybrydowej, co pozwoli na redukcję emisji CO2 o 1800 ton, czyli aż 31 proc. Zmiana floty jest jednym z elementów strategii zmierzającej do zmniejszenia śladu środowiskowego banku. Santander Bank Polska ponadto zapowiada wdrożenie strategii 'no plastic', czyli stopniowej eliminacji jednorazowych produktów z plastiku najpierw w centralach, a w kolejnych krokach, również we wszystkich oddziałach - czytamy także.

Santander Bank Polska jako pierwszy bank komercyjny wyemitował zielone obligacje w 2017 roku (137,1 mln euro), udzielił finansowania klientom w ramach programu wspierającego efektywność energetyczną budynków oraz leasingów wspierających inwestycje w aktywa energooszczędne. W ten sposób ustanowił benchmark w zakresie tego, jak głęboko "zielona strategia" powinna być wpisana w strategię banku, podano także.

Podjęte przez Santander Bank Polska zobowiązania są jednymi z najważniejszych założeń z opracowywanych przez bank polityk środowiskowych, klimatycznych i energetycznych, które w ostatecznym kształcie zostaną przyjęte z końcem czerwca 2019 r. Bank realizuje strategię odpowiedzialnej bankowości, której jednym z filarów są zielone finanse", podkreślono też w materiale.

Reklama

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.