"Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej wykorzystują dostępne środki unijne. Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 miliardów złotych. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 miliardów złotych" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Reklama

Resort podkreślił, że przypadająca w tym roku 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zbiegła się w czasie z półmetkiem wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie.

"Spośród wszystkich państw członkowskich, Polska otrzymała do końca 2018 roku największy zwrot środków z Komisji Europejskiej, to jest blisko 17 miliardów euro" - przekazał resort.

Z danych resortu wynika, że spośród przysługujących Polsce 330 miliardów złotych, w ramach podpisanych umów, wykorzystaliśmy już 71 proc. przysługujących nam środków, co przekłada się na 233,5 mld zł.

"Powinniśmy jednak zauważyć nadal utrzymujące się różnice w tempie realizacji programów krajowych oraz regionalnych. W programach krajowych do końca 2018 roku umowy wyczerpały 74 proc. dostępnych środków, podczas, gdy w programach regionalnych było to 66 proc." - przekazał resort.