We wtorek mija rok od wejścia w życie Konstytucji Biznesu - pakietu złożonego z pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Kluczowe rozwiązania pakietu to: zasady ogólne, w tym „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść; ulga na start; działalność nierejestrowa czy powołanie rzecznika MŚP.

Jak wskazała w rozmowie z PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, celem Konstytucji Biznesu było "stworzenie nowych ram dla polskiej przedsiębiorczości, które pełniej niż wcześniejsze regulacje realizują zasadę wolności gospodarczej".

Konsytucja Biznesu pozostawia władzę urzędnikom

Chcieliśmy zachęcić Polaków do zakładania własnych biznesów i ułatwić prowadzenie firm, wprowadzić partnerskie relacje na linii przedsiębiorcy-administracja publiczna – podkreśliła szefowa MPiT.

Według danych resortu po pierwszym roku obowiązywania tych przepisów wzrosła liczba zakładanych działalności gospodarczych. Między 30 kwietnia 2018 roku a 22 kwietnia 2019 roku do CEIDG złożono prawie 323 tys. wniosków o rozpoczęcie działalności (ponad 900 dziennie). To o niemal 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzrósł też stopień przeżywalności firm. Od czasu wejścia w życie Konstytucji Biznesu liczba wniosków o wykreślenie firmy z CEIDG spadła o ponad 7 proc. (w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej) - wynika z informacji MPiT.

Ok. 74 proc. uprawnionych przedsiębiorców (tj. ok. 182,5 tys. spośród 246,5 tys. uprawnionych) skorzystało z ulgi na start. Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z przewidywaniami ulga na start pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 8 mld zł w ciągu 10 lat.

Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Na mocy Konstytucji Biznesu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jako gwaranta przestrzegania i realizacji jej zapisów. Stanowisko to w czerwcu ubiegłego roku objął Adam Abramowicz. Rzecznik działa w sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP, interweniując w sądach i urzędach. Ma także uprawnienia o charakterze systemowym – może np. wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Rzecznik ma swoją siedzibę w Warszawie, a także oddziały terenowe.

Konstytucja to, jak mówiła po uchwaleniu przepisów minister Emilewicz, "najpoważniejsza reforma polskiego prawa gospodarczego od ponad 20 lat". Składa się z pięciu ustaw: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.