W międzynarodowej konferencji "Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia" biorą udział m.in. przedstawiciele Bułgarii, Turcji, Słowacji i Chorwacji.

Reklama

Lider PiS w liście do uczestników konferencji wyraził nadzieję, że budowa tej drogi przyczyni się nie tylko do ożywienia wymiany handlowej i powstania nowych miejsc pracy, ale "także poprzez zwiększenie spójności tej części Europy doprowadzi do objęcia jej osobną, unijną strategią regionalną".

"Mogę z dumą przypomnieć, że u zarania projektu Via Carpatia stał mój śp. brat prezydent Lech Kaczyński, z którego inicjatywy podpisana została 13 lat temu pierwsza deklaracja łańcucka" – przypomniał Kaczyński.

Prezes PiS wśród osób, które szczególnie zaangażowały się w ten projekt, wymienił europosła PiS Tomasza Porębę, który "od wielu lat forsował na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej koncepcję Via Carpatia". "Odniósł wspaniały sukces, bo przekonał, po wielkich staraniach eurodeputowanych do tego, że budowa tego szlaku komunikacyjnego połączy Bałtyk z Morzem Czarnym i Egejskim (...) i jest niezbędna do rozwoju tej części Europy" – podkreślił.

Kaczyński podziękował również ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za "zabiegi w kraju i na forum międzynarodowym, dzięki którym ten projekt przybiera bardziej realny i konkretny kształt".

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Reklama

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.