Resort wyjaśnił, że po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym do "Twój e-PIT" dostępne są zeznania złożone bezpośrednio przez tę usługę, przez bramkę e-Deklaracje oraz papierowo, a także korekty wykonane za pośrednictwem tych kanałów przez podatnika. Nie zobaczy on jednak korekt sporządzonych przez urzędników (choć dostanie pocztą informacje o ich dokonaniu).

Niepewne rozliczenie

Według Krzysztofa Burzyńskiego, doradcy podatkowego, partnera w BTTP, oznacza to, że przygotowany przez MF system jest niepełny.
Reklama
– Podatnik nie może mieć pewności, że zamieszczone na jego koncie informacje o rozliczeniach za dany rok są prawidłowe – mówi.
Tymczasem po kilku latach podatnik może przecież nie pamiętać, że dostał z urzędu skarbowego papierową korektę, a rozliczenie widniejące na jego koncie w systemie "Twój e-PIT" nie będzie zgodne z rzeczywistością. – Dlatego trzeba jak najszybciej naprawić ten błąd – podkreśla ekspert.
Resort zapewnia, że pracuje nad zmianami w usłudze.

Zeznania twórców

Problem uwidocznił się w związku z błędem, który pojawił się we wstępnie wypełnionych przez fiskusa zeznaniach. Spowodowało to, że niektóre urzędy same składały korekty i przesyłały je podatnikom do akceptacji w wersji papierowej. Resort podkreślił, że błąd dotyczył wyłącznie sytuacji, kiedy podatnik miał 50-proc. koszty uzyskania przychodów zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu działalności wykonywanej osobiście.
Resort informuje, że korekty były incydentalne, bo dotyczyły około tysiąca osób, które z usługi "Twój e-PIT" skorzystały w pierwszych dniach po jej uruchomieniu. MF dodaje, że usunął usterkę od razu po otrzymaniu sygnałów o problemie (bo jak zapewnia, na bieżąco monitoruje funkcjonowanie systemu). Większość podatników nawet więc się o nim nie dowiedziała.
Z osobami, które rozliczyły się z podatku, bazując na błędnej propozycji nieuwzględniającej wszystkich kosztów uzyskania przychodów, kontaktują się pracownicy urzędów skarbowych. Informują, w jaki sposób można złożyć korekty, lub samodzielnie przygotowują taką korektę, przesyłając ją tylko do akceptacji podatnika. Urzędy dostały polecenie, aby załatwić sprawę w sposób możliwie komfortowy dla bezpośrednio zainteresowanych.
Resort przypomina, że w takiej sytuacji złożenie korekty jest korzystne dla każdej osoby, bo finalnie obniża podstawę opodatkowania, co skutkuje niższym podatkiem do zapłaty lub wyższą kwotą zwrotu podatku.

Skarbówka poprawia

Zdarza się więc, że urzędy same korygują zeznanie i wysyłają do podatnika w tej sprawie pismo. Podstawą jest art. 274 par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Umożliwia on organowi wprowadzenie stosownych poprawek w deklaracji, gdy zawiera ona błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.
Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku albo nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 5 tys. zł.
W takiej sytuacji podatnik nie musi nic już robić. Jeżeli bowiem w ciągu 14 dni nie wniesie sprzeciwu wobec zmian (sprzeciw anuluje korektę), skutek jest taki, jakby podatnik złożył korektę swojego zeznania. Jest jednak minus tej sytuacji – zmiany nie będą widoczne po zalogowaniu podatnika do usługi "Twój e-PIT".

Samodzielna zmiana

Aby na koncie podatnika widniały aktualne dane, musi on samodzielnie skorygować zeznanie (w jakikolwiek sposób).
Jeżeli wybierze do tego system "Twój e-PIT", musi pamiętać, że zmienił się sposób logowania za pomocą danych weryfikacyjnych. To efekt naszej publikacji "Twój e-PIT umożliwia dostęp do tajemnicy skarbowej" (DGP nr 36/2019). Obecnie wymagany jest dodatkowy element autoryzacyjny – kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r. Podatnicy, którzy rozliczali się w pierwszych dniach funkcjonowania usługi, wpisywali tylko: numer PESEL (lub NIP), łączną kwotę przychodów z 2017 r. i jeden przychód z 2018 r.
Nadal, bez zmian, można się zalogować za pomocą profilu zaufanego. Zakłada się go również za pośrednictwem jednego z 10 banków.