Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami decyzje o przekształceniu nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego będą podejmować wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast lub zarządów powiatów czy województw.

Nowe przepisy mają dotyczyć osób, którym oddano w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkalne.

Znowelizowana ustawa przewiduje preferencyjne opłaty w przypadku przekształceń. Bonifikatę będą mogły otrzymać osoby, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny za ostatnie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osoby spełniające ten warunek będą mogły uzyskać 90 proc. bonifikaty.

50-proc. bonifikatą zostaną objęci wieczyści użytkownicy i ich prawni spadkobiercy, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 r.

Nowe prawo przewiduje również możliwość ratalnej spłaty należności rozłożonych na 10 do 20 lat.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, na koniec 2005 roku w Polsce było ponad 619,8 tys. nieruchomości, które mogłyby być objęte przekształceniem wieczystym. Dotyczy to ponad 1 mln 385 tys. osób. Ustawa objęłaby także ponad 6 tys. 780 spółdzielni.

Teraz znowelizowana ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z zapisami ustawy nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2008 roku.Reklama