We wtorek w trakcie kilkugodzinnego zgromadzenia wierzycieli ostatecznie swoje propozycje układowe wycofali nadzorca sądowy oraz rada wierzycieli. Głosowane były jedynie propozycje zarządu spółki GetBack.

Reklama

Za przyjęciem układu głosowało ponad 3,3 tys. wierzycieli, co stanowi 86 proc. wierzytelności przysługujących wierzycielom. W piątek sędzia komisarz Jarosław Mądry wydał postanowienie o przyjęciu układu.

Teraz zatwierdzeniem układu zajmie się sąd upadłościowy. Nadzorca sądowy ogłaszając wynik głosowania nad zawarciem układu powiedziała, że wykonanie tego układu jest opcją, "aby nie było upadłości".

Przyjęte propozycje układowe zakładają działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej.

Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki.

Przeciwko zawarciu układu głosowali obligatariusze, którzy domagali się konwersji długu na akcje. Wpisanie do układu takiej konwersji proponował podczas wtorkowego zgromadzenia nadzorca sądowy. Jednak ze względu na wątpliwości prawne wycofał się z tego.

Reklama

W poniedziałek spółka Hoist AB podała, że odstąpiła od nabycia aktywów GetBacku. Hoist na początku listopada ubiegłego roku złożył ofertę nabycia aktywów GetBacku o wartości przekraczającej 1 mld zł. Odstąpienie od nabycia aktywów zamknęło opcję układu ze scenariuszem inwestorskim, którą wcześniej proponował zarząd GetBacku.

Podczas wtorkowego zgromadzenia przedstawiciele zarządu GetBacku przekonywali wierzycieli, że pozostała teraz opcja prowadzenia przez spółkę działalności operacyjnej z równoczesną sprzedażą niektórych aktywów. Prezes zarządu GetBack Przemysław Dąbrowski mówił m.in., że prowadzone są rozmowy ws. sprzedaży części portfeli wierzytelności.

Tymczasem we wtorek w komunikacie Hoist Finance poinformował, że nadal prowadzi negocjacje w sprawie nabycia aktywów od GetBacku i jest w ostatniej fazie osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu około jednej trzeciej nieregularnych aktywów tej spółki.

Członek zarządu GetBacku, Magdalena Nawłoka poinformowała podczas wtorkowego zgromadzenia wierzycieli, że zadłużenie GetBacku wynosi ponad 3,257 mld zł. - Z tego 762 mln zł to dług, który nie podlega redukcji w ramach układu - powiedziała.

GetBack podał w poniedziałkowym komunikacie, że ustalił z Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem i Alior Bankiem wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia. Zadłużenie spółki wobec tych banków ma zostać zredukowane w tzw. wariancie inwestorskim o łączną kwotę ponad 60 mln zł, czyli o 13,3 proc. Aktualne zadłużenie spółki wobec tych banków wynosi ok. 450 mln zł.