"Po listopadzie budżet państwa polskiego zanotował 11 miliardów złotych nadwyżki! To pierwszy taki przypadek w historii! Gdzie są >ekspercibłędach rozdawnictwa Gdzie >ekonomiści

Reklama

W listopadzie br. nadwyżka budżetu wzrosła o ok. 4,6 mld zł wobec października i na koniec tego miesiąca wyniosła 11,1 mld zł - wynika z czwartkowego komunikatu MF w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2018 r.

Ministerstwo poinformowało, że w okresie styczeń - listopad 2018 r. dochody budżetu wyniosły 343,4 mld zł, tj. 96,5 proc. zaplanowanej w tym roku kwoty 355,7 mld zł, a wydatki wyniosły 332,3 mld zł, tj. 83,7 proc. planu w wysokości 397,2 mld zł. Oznacza to, że listopad zamknął się nadwyżką w wysokości 11,1 mld zł.

"W okresie styczeń - listopad 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-XI 2017 r. o 8, proc., tj. ok. 25,6 mld zł" - czytamy w komunikacie MF.

Resort wyjaśnia, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 7,6 proc. rdr (tj. ok. 11,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 proc. rdr (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z podatku PIT wzrosły o 13,9 proc. rdr (tj. ok. 6,5 mld zł). Wyższe także były dochody z podatku CIT - o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 4,5 mld zł), natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,8 proc. rdr.

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - tłumaczy MF.

Zgodnie z informacją, w okresie styczeń - listopad 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 26,3 mld zł i było niższe o ok. 5,8 mld zł (tj. 18,0 proc.) w stosunku do okresu styczeń - listopad 2017 r. Spowodowane jest to, jak wyjaśnia resort, wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Reklama

"Wykonanie wydatków budżetu państwa po listopadzie 2018 r. wyniosło 332,3 mld zł, tj. 83,7 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (325,7 mld zł) jest to wartość wyższa o 6,7 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po listopadzie 2017 roku (tj. 84,6 proc. planu)" - dodano w komunikacie.

Zgodnie z poprzednimi danymi, po październiku br. nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł. Dochody budżetu w tym okresie sięgnęły 309,4 mld zł, tj. 87 proc. planowanych, z budżetu wydano natomiast 302,9 mld zł, czyli 76,3 proc. zaplanowanej na ten rok kwoty.

W ustawie budżetowej na 2018 r. założono deficyt na poziomie 41,5 mld zł. Jednak w uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok resort finansów podał, że przewiduje, iż deficyt na koniec tego roku wyniesie 23,76 mld zł.