NBP uwzględnia w tej statystyce zarówno gotówkę, depozyty bankowe, jak i akcje oraz udziały (w tym przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie) czy kwoty zgromadzone w towarzystwach ubezpieczeniowych i funduszach emerytalnych. Pod uwagę brane są również (jako „pozostałe”) środki, które kilka lat temu zostały przetransferowane z OFE na nasze rachunki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.Spadek z II kwartału to głównie efekt niższych wycen akcji, a więc i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych.
W skali roku cały czas mamy do czynienia ze wzrostem aktywów, ale - pierwszy raz od początku obecnej dekady - jest on niemal w całości konsumowany przez rosnące zobowiązania gospodarstw domowych, czyli kredyty. Pod względem proporcji aktywów (oszczędności) do PKB Polacy są na 24. miejscu w Unii Europejskiej. W zobowiązaniach (kredytach) jesteśmy już na 20. pozycji. Nasze „aktywa netto” wynoszą 65 proc. PKB. Takie same mają Finowie. Gorzej wypadają jedynie Rumuni i Słowacy.
dziennik.pl
Reklama