Komunikat przypomina, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 października wezwały Astaldi S.p.A wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin oraz linii Poznań – Leszno.

Reklama

W związku z niepodjęciem prac na obu kontraktach, "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dziś, 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy Konsorcjantów".

"PLK nie pozostawiły podwykonawców Astaldi S.p.A, którzy nie otrzymali należności za wykonana pracę, bez wsparcia. Spółka podjęła nadzwyczajne działania względem regulowania należności dla podwykonawców. Określono najszybszy i zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów, który pozwoli podwykonawcom uzyskać należności wynikające ze zobowiązań Astaldi S.p.A. Wczoraj 4 października należności w wysokości 14 mln zł otrzymało 5 firm, we wtorek były wypłaty dla podwykonawców w Lesznie. Dziś również wypłacono 0,5 mln zł podwykonawcom na linii poznańskiej" - głosi komunikat, podpisany przez rzecznika PKP PLK Mirosława Siemieńca.

Komunikat dodaje, że PKP PLK "analizują najskuteczniejsze warunki do szybkiej kontynuacji prac objętych powyżej opisanymi kontraktami".

Reklama