"Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w I półroczu 2018 r. ukształtowała się na poziomie 21,1 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 9,3 mld zł. Było to odpowiednio o 3,9 proc. i 4,9 proc. więcej niż przed rokiem" - napisano. W samym II kwartale wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie 11,5 mld zł, natomiast Polaków za granicą – 5,0 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r. były odpowiednio wyższe: o 5,6 proc. i 4,2 proc.

W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były wyższe odpowiednio o 21,1 proc. i o 17,7 proc.