We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na X-Trade Brokers DM karę w wysokości 9,9 mln zł za nieprawidłowości w realizowaniu zleceń klientów w latach 2014-15. To najwyższa kara nałożona dotychczas przez nadzorcę na dom maklerski. "Zarząd XTB w pełni podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nie znajduje żadnych podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki" - napisała giełdowa firma w komunikacie.

Reklama

Spółka informowała w listopadzie 2017 roku, że KNF wszczęła wobec niej postępowanie administracyjne. Zarząd XTB oceniał wówczas, że wskazane przez KNF naruszenia są bezpodstawne. "W toku postępowania przed KNF, zarząd przekazał nadzorcy obszerne wyjaśnienia oraz ekspertyzy prawne i ilościowe niezależnych podmiotów, które potwierdzają, że stosowanie przez XTB mechanizmu niesymetrycznej dewiacji nie naruszyło zasady działania w najlepiej pojętym interesie klientów oraz nie miało wpływu na wyniki transakcyjne klientów" - poinformowała we wtorek spółka.

"Uwagi KNF do firmy XTB odnośnie stosowania tego mechanizmu dotyczą działalności od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Wytyczną dotyczącą konieczności stosowania symetrycznej dewiacji, KNF wydała w maju 2016 r., prawie rok po tym, jak spółka dokonała samodzielnie zmiany w swoich systemach IT" - dodano. Jak ustaliła w toku postępowania KNF, w okresie od stycznia 2014 roku do końca maja 2015 roku spółka stosowała niesymetryczne ustawienie parametru "deviation" w ramach egzekucji zleceń klientów w modelu instant (gdzie zagwarantowano, że realizacja zlecenia nastąpi po cenie zawartej w zleceniu).

Jak podał nadzorca, skutkowało to tym, że broker realizował zlecenia klientów (w przypadku zmiany ceny danego instrumentu finansowego) w sposób korzystny dla siebie (jako drugiej strony transakcji), a odrzucał powyżej ustalonego parametru zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny w sposób korzystny dla klienta. Według ustaleń KNF, X-Trade Brokers nie informował potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń w modelu instant, w zakresie stosowania parametru "deviation".