"Od 01.10.2018 r. usługa telegram pocztowy zostaje wycofana dla klientów indywidualnych. Usł. będzie dostępna wyłącznie dla kl. biz., którzy współpracują z PP na podstawie pisemnych umów zawartych na czas określony lub nieokreślony, do czasu ich wygaśnięcia albo rozwiązania" - głosi komunikat opublikowany przez operatora na Twitterze. Dostarczanie telegramów jest tzw. niepowszechną usługą pocztową, więc Poczta nie jest zobligowana do ich nadawania.

Reklama

Poczta Polska zaoferowała nadawanie telegramów 1 października 2002 r. - jak mówił wówczas jej dyrektor Leszek Kwiatek - w odpowiedzi na głos opinii publicznej. Wcześniej usługę tę oferowała Telekomunikacja Polska, ale zrezygnowała z niej argumentując, że jest przestarzała i nierentowna. Jeszcze na początku lat 90. telegramy były bardzo popularne, wysyłano ich około 10 mln rocznie, jednak wraz z rozwojem internetu i telefonii komórkowej zainteresowanie tą usługą szybko spadało.

Poczta Polska to narodowy i największy operator na rodzimym rynku, jej sieć obejmuje prawie 7500 placówek, filii i agencji pocztowych. Świadczy usługi komunikacyjne, paczkowo – kurierskie i logistyczne. Z usług Poczty Polskiej korzysta ponad 90 proc. Polaków.