Jak wynika z opublikowanego na stronie Ruchu Chorzów komunikatu jest to efekt układu restrukturyzacyjnego zawartego na jesieni ubiegłego roku. Jednym z jego punktów była konwersja wierzytelności na akcje zasłużonego klubu. Dzięki takiej operacji wierzyciel obejmuje udziały bądź akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, ale nie płaci za nie spółce. Zamiast tego obie strony decydują się na potrącenie swoich zobowiązań.

Reklama

Układ został przyjęty przez wierzycieli i zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu. Zgodnie z układem Skarb Państwa (Naczelnik I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu) wejdzie w posiadanie części akcji Ruch Chorzów S.A. - 2981479 akcji o wartości nominalnej 1 PLN za sztukę. Po przejęciu akcji przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu nastąpi ich przekazanie Prezesowi Rady Ministrów - powiedział nam Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Nasi rozmówcy przyznają, że nie spotkali się do tej pory z podobną sytuacją. Urząd skarbowy jako akcjonariusz spółki nie tylko ma bowiem prawo do udziału w zysku spółki (art. 347 kodeksu spółek handlowych), do udziału i zabrania głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, ale też do informacji o sytuacji spółki (art. 428-429 ksh). US mógłby to wykorzystać, zamiast przeprowadzania ewentualnych czynności sprawdzających – zauważa nasz rozmówca.