Decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z konsensusem PAP - wszyscy ankietowani wcześniej ekonomiści (20) oczekiwali, że na majowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Reklama

Wszyscy ankietowani spodziewają się, że stopa referencyjna będzie nadal wynosiła 1,50 proc. do końca I kwartału 2019 r.

Dziewiętnastu ekonomistów spodziewa się, że stopy pozostaną na obecnym poziomie do połowy 2019 r., a piętnastu, że - nie zmienią się także do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Siedmiu ekonomistów oczekuje, że stopa referencyjna będzie wynosić 1,50 proc. na koniec 2019 r., dziewięciu, że będzie to 1,75 proc., a czterech, że 2,00 proc.

Reklama

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00.