W dniach 20 – 23 października Kantar TNS zapytał reprezentatywną próbę mieszkańców Polski, które z proponowanych obecnie rozwiązań dotyczących zakazu handlu w niedziele jest ich zdaniem najlepsze. Największe poparcie – 76 proc. ankietowanych – uzyskała propozycja zagwarantowania co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu pracownikom, bez konieczności wprowadzania zakazu handlu w niedziele.

Reklama

Zakaz handlu we wszystkie niedziele poparło 36 proc. badanych.

Jak podkreślili autorzy badania, propozycja wprowadzenia minimum dwóch wolnych niedziel w miesiącu, bez konieczności zamykania sklepów, "cieszy się większym poparciem wśród kobiet niż mężczyzn (80 proc. vs. 72 proc.)".

Według badania propozycją, która ma najmniejsze poparcie społeczne, jest zagwarantowanie pracownikom wolnych niedziel, poprzez wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele w miesiącu. - Na takie rozwiązanie zgadza się jedynie 36 proc. badanych. - zaznaczono.

Reklama

Rozwiązanie w postaci wprowadzenia zakazu handlu w co drugą niedzielę w miesiącu, ma więcej przeciwników niż zwolenników (50 proc. vs. 48 proc.) - wskazał Kantar TNS. Jak wynika z badania, różnice nie są jednak "tak skrajne jak w przypadku opcji wolnych niedziel dla pracowników bez konieczności zamykania sklepów i opcji zupełnego zakazu handlu w niedziele".

Badanie zrealizowano metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski.