- Pogarszające się relacje Polski z Unią Europejską mogą negatywnie wpłynąć na wzrost (gospodarczy - PAP) Polski i finanse rządu w średnim terminie, jednak jakiekolwiek reperkusje w krótkim terminie wyglądają na ograniczone - napisano we wtorkowym raporcie.

Reklama

- W krótkim terminie, potencjalny bezpośredni wpływ działań Komisji Europejskiej na polską gospodarkę i finanse rządu jest ograniczony. Nawet jeżeli Polska nie będzie się stosować (do zaleceń KE - PAP), a KE uruchomi procedurę art. 7 (Traktatu UE - PAP), to nie będzie miała możliwości nałożenia sankcji, gdyż wymaga to jednomyślności w trakcie głosowania, a w Węgry już ogłosiły, że poprą Polskę - dodano.

W ocenie agencji, największym ryzykiem dla Polski w związku ze sporami z UE jest zmniejszenie puli dostępnych funduszy UE w kolejnej perspektywie budżetowej 2021-2027 oraz ewentualne uzależnienie ich wydatkowania od pewnych kryteriów.

- To mogłoby pogorszyć wpływ wyjścia Wlk. Brytanii z UE na (unijne - PAP) finansowanie (...). Znaczna redukcja środków unijnych mogłaby obniżyć wzrost gospodarczy, a jeżeli rząd skompensowałby utratę części środków z własnych zasobów, osłabiłoby to finanse publiczne - napisano w raporcie.

- Pogorszenie relacji z UE wraz z rosnącą polaryzacją polityczną od zmiany politycznej w 2015 r. mogą zaszkodzić atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Mimo to, pozostaje ona jak na razie odporna: mocny spadek (inwestycji - PAP) w 2016 r. obserwowano we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co wynikało z cyklu wydatkowania funduszy UE. Inwestycje zaczęły rosnąć w ujęciu kwartalnym w I kw. 2017 r. (w górę o 0,3 proc. kdk) i oczekujemy kontynuacji tego trendu w 2017 r., wraz ze wzrostem wydatkowania funduszy UE - dodano.

Agencja potwierdziła, że spodziewa się wzrostu PKB Polski w 2017 r. w tempie 3,3, proc. rocznie.

Fitch oczekuje, że Polska będzie przestrzegać 3-proc. kryterium deficytu do PKB oraz że polityka fiskalna zostanie zacieśniona po 2018 r., by zmniejszyć dług rządowy.

Reklama

- Jakakolwiek oznaka, że kryterium deficytu ulegnie osłabieniu jako kotwica fiskalna lub niepowodzenie w zacieśnieniu polityki fiskalnej w celu ustabilizowana długu w relacji do PKB w średnim terminie, będzie negatywna dla oceny kredytowej - dodano.