Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Luigi Lovaglio z funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz ze składu Zarządu Banku z dniem 14 czerwca 2017 r - czytamy w komunikacie.

Reklama

Uchwała nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.

Rada Nadzorcza podziękowała Luigi Lovaglio "za wkład wniesiony w rozwój Banku Pekao S.A.".

Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa

Rada Nadzorcza postanowiła, iż do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Michał Krupiński będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Pekao SA, kierującego pracami zarządu, a po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa spółki - wynika z korekty raportu banku.

Jak dodano, "powołanie Pana Michała Krupińskiego nastąpiło po uwzględnieniu oceny odpowiedniości".