Z projektem tym była związana jedna główna uwaga, która dotyczyła "części przychodowej". Chodziło (o naliczanie składek - PAP) od przychodu, a nie od dochodu. Stąd były formułowane uwagi m.in. przez ZUS. Z tego względu, że branie pod uwagę tylko przychodu spowoduje, że nie będzie to równe traktowanie, bo niektóra działalność ma przychód spory, a dochód niewielki. I w tym kierunku poszło to do uzgodnień jeszcze raz, ale jeszcze będziemy się tym zajmować - powiedział.

Reklama

Minister Kowalczyk wyjaśnił, że w "formie przychodowej" projekt "raczej upadł". Jeśli natomiast chodzi o samą ideę, żeby obniżyć składki dla firm najmniejszych, to nie upadł - podkreślił w rozmowie z PAP. Minister nie wykluczył, że nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt, który przewiduje niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. złotych. Z nowych rozwiązań mogłoby skorzystać, według resortu, ok. 325 tysięcy firm. Na niższe obciążenie może liczyć m.in. ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Proponowana regulacja ma także na celu zachęcenie do podjęcia legalnej działalności osoby, które dotychczas pozostają w szarej strefie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych negatywnie zaopiniował projekt Ministerstwa Rozwoju, uznał, że w przedstawionej do konsultacji formie naruszałby obowiązującą w systemie ubezpieczeń społecznych zasadę równego traktowania. ZUS uznał też, że projekt zaproponowany przez MR może doprowadzić do rozszczelnienia systemu emerytalnego.

Reklama

Formułując swoją opinię Rada (Nadzorcza ZUS) wzięła pod uwagę zastrzeżenia zgłaszane do projektowanej regulacji, dotyczące w szczególności: ryzyka rozszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych poprzez wprowadzenie szerokich możliwości optymalizacji obowiązków składkowych, które spowodują ubytek w finansach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ryzyka naruszenia obowiązującej w systemie ubezpieczeń społecznych zasady równego traktowania, poprzez tworzenie rozwiązań różnicujących sytuację poszczególnych grup ubezpieczonych; braku oszacowania skutków projektowanej regulacji co do jej wpływu na wysokość przyszłych świadczeń z ubezpieczeń społecznych i związanego z tym ryzyka pogłębienia problemu niskich świadczeń w nowym systemie emerytalnym - wyjaśnił PAP Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS.

Reklama

Negatywną opinią ZUS zaskoczony jest prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Projekt podlegał modyfikacjom. Ale wydawało mi się, że (...) ZUS, go popiera - powiedział PAP szef ZPP. Dodał, że ciągłe podnoszenie składki ZUS doprowadziło do tego, że 700 tys. ludzi - według GUS - uciekło do szarej strefy. Tych ludzi nie stać na płacenie wysokiego ZUS - ocenił Kaźmierczak.

Zdaniem Kaźmierczaka, to jest utrzymywanie regresywnego systemu podatkowego, w którym najmniejsi przedsiębiorcy płacą najwięcej. Jest 300 tys. takich, którzy płacą 70 proc. podatków w stosunku do swoich przychodów, a wielcy (zarabiający - PAP) powyżej 1 mln zł, jak chcą to płacą 1,5 proc. - bo taki jest koszt obsługi przez kancelarię podatkową, żeby nie zapłacić nic.

Kaźmierczak podkreślił, że argumenty, które podawane są przeciwko małemu ZUS-owi "są fałszywe". Mówią, że ci ludzie będą tak mało płacić, że nie nazbierają na najmniejszą emeryturę. Ale oni teraz w ogólne nie zbierają na żadną emeryturę. Będą im płacić zasiłki, które może dostać każdy, który nie przepracował nawet jednego dnia i ani jednej składki nie zapłacił, a to jest tylko 60 zł mniej - zauważył Kaźmierczak.

Zaskoczony jest też przewodniczący Konwentu BCC dr Wojciech Warski: Dziwi mnie to o tyle, że projekty, które były "wypuszczane" do twardego opiniowania raczej znajdowały swój finał na sali sejmowej. Widocznie w tych przypadkach, kiedy chodzi o pieniądze państwa, bardziej niż o pieniądze przedsiębiorców, ktoś (...) jednak włączył hamulec, że to by za bardzo uszczupliło dochody ZUS. Co oczywiście jest faktem, że by uszczupliło. W tym widać jednak pewną dwoistość myślenia - skomentował Warski w rozmowie z PAP.