"W celu zapewnienia stabilności i adekwatności systemu emerytalnego zaleca się podjęcie działań mających na celu podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego i rozpoczęcie reform preferencyjnych rozwiązań emerytalnych" - napisano. Komisja Europejska zwróciła uwagę, że poprawy wymaga również rynek pracy.

Reklama

"Zaleca się podjęcie kroków w celu zwiększenia poziomu uczestnictwa w rynku pracy, w szczególności w przypadku kobiet, osób o niskim poziomie kwalifikacji oraz osób starszych, w tym poprzez sprzyjanie rozwojowi adekwatnych umiejętności oraz usunięciu przeszkód utrudniających wprowadzenie bardziej stałych typów zatrudnienia" - czytamy w dokumencie.

Autorzy raportu zaznaczyli, że w 2018 r. Polska powinna podjąć znaczne wysiłki na rzecz poprawy sytuacji fiskalnej. "Polska powinna podjąć kroki w celu poprawienia skuteczności wydatków publicznych oraz ograniczenia obniżonych stawek VAT" - napisano w raporcie. KE zaleciała również "przedsięwzięcie środków w celu usunięcia barier inwestycyjnych, szczególnie w sektorze transportowym".