"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz Skarb Państwa, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju SA, działającego w porozumieniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, akcji Banku Polska Kasa Opieki SA w liczbie powodującej przekroczenie 20 proc. (jednak nie więcej niż jednej trzeciej) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego banku" - napisano.

W grudniu 2016 roku PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA, za 10,6 mld zł.