26 kwietnia 2017 roku rada nadzorcza PZU Życie podjęła jednogłośnie uchwałę powołującą Romana Pałaca na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wcześniej w połowie kwietnia rada nadzorcza PZU powołała z dniem 13 kwietnia br. Pawła Surówkę w skład zarządu PZU i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa. Paweł Surówka - od 23 czerwca 2016 roku do 13 kwietnia 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PZU Życie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Reklama