Wiceminister powiedział, że wsparcie z Programu otrzymało 3,79 mln dzieci, czyli 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat w Polsce. Do rodzin trafiło ponad 15,1 mld zł. W woj. śląskim Rodzina 500 plus objęła 380 tys. dzieci w 288 tys. rodzin. "Do końca listopada w woj. śląskim wypłaconych zostało 1,5 mld zł. Na koniec roku będzie to zapewne ok. 1,7 mld zł. W Śląskiem 37,4 proc. stanowiły rodziny, które otrzymały dofinansowanie już na pierwsze dziecko. W skali kraju to 41 proc. – wyjaśnił.

Reklama

Jak podkreślił Szwed, wskaźnik ubóstwa wśród dzieci spadł o połowę w porównaniu z rokiem 2015.

Wiceminister zaznaczył zarazem, że nie potwierdziły się obawy, iż część rodzin zmarnuje otrzymane fundusze. Aby temu przeciwdziałać, ustawa umożliwia przekazanie realizacji świadczenia w formie rzeczowej lub przez opłacanie usług, z których będą korzystały dzieci. W skali kraju takich wniosków jest zaledwie niespełna 1 tys. W woj. śląskim to ok. 200 osób – powiedział.

Wiceminister rodziny wysoko ocenił realizację programu, chwalił zwłaszcza samorządy, które były odpowiedzialne za wypłatę świadczeń.

Reklama

Stanisław Szwed dodał, że w przyszłym roku resort nie planuje istotnych zmian w realizacji programu. Zostanie utrzymany w tej formie, w której jest realizowany. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia niezależnie od dochodu, a także na pierwsze lub jedyne przy kryterium dochodowym w wysokości 800 zł lub - w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 1,2 tys. zł. Jeśli pojawią się jakieś zmiany, to bardzo techniczne, np. dotyczące okresów wypłaty, tak aby połączyć je z zasiłkami rodzinnymi – zapowiedział.

Wiceminister przypomniał, że w przyszłorocznym budżecie na Program zarezerwowanych zostało ponad 23 mld zł. Nie ma żadnego zagrożenia dla jego realizacji. (…) W przyszłym roku nasze państwo na politykę rodzinną przeznaczy ogółem 3,5 proc. PKB. W liczbach bezwzględnych będzie to 71 mld zł. To nas plasuje w gronie pięciu europejskich państw, które mają najwyższe wskaźniki. Jesteśmy na dobrym miejscu, jeśli chodzi o wsparcie rodzin – dodał.

Reklama

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia. Wnioski można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez Internet, korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Z badań CBOS wynika, że Polacy wydają pieniądze ze świadczenia najczęściej na odzież (31 proc.), obuwie (29 proc.), wyjazdy wakacyjne i książki lub pomoce edukacyjne (po 22 proc.) oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci (20 proc.). W dalszej kolejności świadczenie przeznaczane jest na zakup żywości, wycieczki i wyjazdy szkolne lub przedszkolne oraz rodzinne wyjścia na basen do kina, zoo itp. (po 17 proc.).

Program jest na bieżąco monitorowany; ustawa zobowiązuje rząd do przedstawienie jego oceny nie później niż rok od jego wprowadzenia - czyli do końca marca 2017 r.