Takie przedsiębiorstwa (zarówno największe, jak i z sektora małych i średnich firm) zapraszamy do udziału w konkursie "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości".

Reklama

W ramach konkursu zgłoszenia zostaną ocenione przez kapitułę, w której skład
wchodzą:

Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Obłój, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie zarządzania
Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny "Dziennika Gazety Prawnej"
Łukasz Wilkowicz, redaktor w "Dzienniku Gazecie Prawnej"
Zgłoszenia w konkursie będą rozpatrywane w kilku kategoriach:

Polska Marka
Polski Produkt / Polska Usługa o najwyższej jakości
Polska Technologia
Polska Inwestycja
Inwestycja Zagraniczna w PolsceReklama

Lista laureatów zostanie ogłoszona pod koniec października podczas gali podsumowującej akcję "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości".

Zgłoś się do konkursu! Pobierz ankietę na gazetaprawna.pl.

Dziennik Gazeta Prawna