Przede wszystkim, krótkoterminowe skutki to nie są w zakresie handlu czy ruchu ludności, tylko przepływy kapitałowe i reakcja rynków finansowych. Można się spodziewać i tak się powszechnie uważa, że Brexit, gdyby został przegłosowany, mógłby doprowadzić do osłabienia funta. Co poza tym? Czy mógłby nastąpić ruch kapitału z krajów wschodzących do safe havens - może. Nie wykluczamy więc osłabienia tych walut, w tym złotego - stwierdził Marek Belka.

Bardzo głęboko jestem przekonany - przepraszam, że to powiem - że to referendum to jest "foch". To trzęsienia ziemi na krótką metę nie przyniesie - dodał.

Zapytany o ewentualną reakcję Rady na pogarszające się dane płynące z przedsiębiorstw, Belka powiedział, że pogarszająca się rentowność przedsiębiorstw mogłaby być powodem do zastanowienia. Dodał jednak, że mają one obecnie bardzo przyzwoitą przeciętną stopę zwrotu.