Getin Noble Bank chce skorzystać z możliwości, jaką daje mu program postępowania naprawczego. Jeśli KNF zaakceptuje wniosek banku, ten z kolei będzie mógł uniknąć płacenia podatku bankowego.

Reklama

W związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału 2015, bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację "Planu trwałej poprawy rentowności", w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego - przytacza komunikat Getin Noble Banku portal gazeta.pl.

Artykuł 142 prawa bankowego nakazuje w razie groźby utraty płynności finansowej lub niewypłacalności powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego i wdrożyć odpowiedni program naprawczy. Według raportu rocznego przedstawionego przez Getin Noble Bank, strata spółki w IV kwartale 2015 roku wyniosła 195,4 miliona złotych netto, co ma dawać podstawy do wystąpienia do KNF o specjalne traktowanie i - co za tym idzie - także uniknięcie konieczności płacenia podatku bankowego.

Jednak zdaniem portalu gazeta.pl bank Leszka Czarneckiego jest w dobrej kondycji finansowej, a wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego wynika z "prostego zabiegu księgowego" i ujęcia w stracie z IV kwartału 2015 roku "znaczących kosztów zdarzeń jednorazowych". Bank zarezerwował ponad 134 miliony złotych na poczet wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wpłacił również prawie 117 milionów złotych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po upadku SK Banku w Wołominie.

Podobne "postępowania naprawcze" toczą się w siedmiu bankach - twierdzi gazeta.pl.

Reklama