Reklama

Szef komisji finansów publicznych powiedział również, że dynamika produktów składowych PKB będzie nieco odbiegać od dynamiki roku 2015, co będzie po części skutkiem zapowiadanych reform, w tym planowanego programu wsparcia dla rodzin z dziećmi, poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu siły nabywczej na skutek między innymi spadku cen paliw.

W 2016 roku eksport ma wzrosnąć o 6 procent, import o 6,5 procent, nakłady inwestycyjne o 7 procent, popyt krajowy o 4 procent, inflacja wyniesie 1,7 procent. Na rachunku obrotów bieżących będzie utrzymywał się bezpieczny deficyt, który wyniesie 1,5 procent PKB - powiedział Andrzej Jaworski nie wykluczając jednak weryfikacji tych założeń " w miarę upływu czasu".

Reklama

Poseł przypomniał, że założenia makroekonomiczne będące podstawą opracowania budżetu na 2016 rok zostały przygotowane kilka miesięcy temu na podstawie wówczas dostępnych danych krajowych i międzynarodowych i nie różnią się od założeń przyjętych przez poprzedni rząd. Niemniej jednak w miarę upływu czasu, a szczególnie w warunkach zmian sytuacji międzynarodowej założenia te będą poddawane weryfikacji - powiedział Andrzej Jaworski.

Debatę zaplanowano do godziny 19.00. Trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej, czyli głosowanie w piątek.

Reklama