To przygotowanie kolei do sięgania po środki z nowej perspektywy finansowej oraz uczynienie z niej konkurencyjnego środka transportu pasażerskiego i towarowego.

Reklama

Bogusław Kowalski powiedział, że, na poziomie rządowym można podjąć dyskusję o stawkach dostępu do infrastruktury. Chodzi o to, by rozwój kolei jako bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu nie był tylko pustym hasłem. Przedmiotem analiz stanie się więc nie tylko stary pomysł „TIR-y na tory”, ale również wakacyjne długodystansowe przewozy podróżnych z samochodami osobowymi.

Bogusław Kowalski za ważne uznaje też relacje z otoczeniem kolei, czyli z samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi w zakresie inwestycji kolejowych czy siatki połączeń Nowy prezes PKP powiedział, że Spółka zwróci też uwagę na rozwój szkolnictwa zawodowego w zakresie transportu kolejowego.

Bogusław Kowalski zauważył, że PKP przechodzi z fazy restrukturyzacji do fazy rozwoju, a to będzie oznaczać zwiększone zapotrzebowanie na fachową kadrę.