Reklama

Zgodnie z nimi wpłacanie składek na prywatne konta emerytalne, otwarte w polskich instytucjach finansowych, jest korzystniejsze pod względem podatkowym w porównaniu ze składkami wpłaconymi na konta założone w innych państwach członkowskich.

Komisja pozwała też Polskę do Trybunału za niewdrożoną w pełni dyrektywę dotyczącą ratowania i kontrolowanej upadłości banków, naprawy i uporządkowanej likwidacji banków. Została ona uzgodniona podczas prac nad unią bankową, która ma zagwarantować stabilność europejskiego sektora finansowego i nie dopuścić do kryzysu w przyszłości. Termin na wdrożenie dyrektywy upłynął 31 grudnia ubiegłego roku. Wraz z Polską, pozwane zostały też Czechy, Luksemburg, Holandia, Rumunia i Szwecja.

Dziś Komisja upomniała też 11 krajów, w tym Polskę za niepełne wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej. Warszawa ma dwa miesiące na nadrobienie zaległości. Jeśli tego nie zrobi, sprawa również skończy się w unijnym Trybunale.