Wzrost eksportu o 5,9 proc. i importu o 2,3 proc. - to najnowsze dane GUS, dotyczące handlu zagranicznego Polski. Są to dane z pierwszych siedmiu miesięcy tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 roku. Łącznie do końca lipca Polska miała ponad 8 miliardów nadwyżki w handlu zagranicznym.

Reklama

Największym partnerem gospodarczym Polski pozostają Niemcy - eksport do zachodnich sąsiadów stanowi 26,7 proc. polskiego eksportu, a import - 22,8 proc. Kolejne państwa w zestawieniu to pod względem eksportu: Wielka Brytania (6,7 proc.), Czechy (6,5 proc.), Francja (5,7 proc.), Włochy (5 proc.), Holandia (4,5 proc.) oraz Rosja (2,9 proc.). Jeśli chodzi o import - drugim co do wielkości partnerem Polski są Chiny (11,2 proc.), a dalej: Rosja (7,9 proc.), Włochy (5,4 proc.) i Francja (3,9 proc.).