W lipcu splajtowało 69 przedsiębiorstw, czyli 10 mniej niż przed rokiem w tym samym miesiącu. Autorzy raport podkreślają jednak, że liczba upadłości nie zmniejsza się proporcjonalnie w całej Polsce.

Reklama

Ich wzrost kolejny miesiąc notowany jest w odniesieniu do firm produkcyjnych, zwłaszcza dostarczających wyroby inwestycyjne, w tym budowlane. Dzieje się tak, mimo że to właśnie w budownictwie proporcjonalnie najbardziej zmniejszyła się liczba upadłości.

Upadają głównie firmy realizujące podstawowe prace budowlane i wznoszenie budynków, mniej jest upadłości wyspecjalizowanych firm wykończeniowych.

Z raportu wynika poza tym, że w lipcu w większości województw liczba bankructw spadła, w 4-ech zanotowano wzrost - największy w Mazowieckiem. Grzegorz Błachnio z Euler Hermes spodziewa się, że w 2015 roku powinno być mniej upadłości o kilka procent niż rok wcześniej.