Wiceprezes Związku Banków Polskich, Jerzy Bańka powiedział IAR, że instytucja zamówiła dwie ekspertyzy. Przygotował ją profesor Cezary Kosikowski. Według niej, pomysł posłów Platformy Obywatelskiej, może ingerować w funkcjonujące umowy, pod kątem naruszenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i wywłaszczenia.

Reklama

Drugą ekspertyzę przygotowała kancelaria Linklaters. Dotyczy ona umów międzynarodowych i skutków ingerencji państwa w działalność przedsiębiorców zagranicznych. Ingerencja ta, według ekspertyzy, może przynieść szkody w działalności. Kancelaria na przykładzie państw Ameryki Południowej wskazuje, że rządy tych państw musiały wypłacić odszkodowania inwestorom zagranicznym.

Bankowcy spodziewają się, że w miarę zbliżania się wyborów parlamentarnych politycy różnych partii będą prezentować swoje pomysły na rozwiązanie kredytów walutowych. Ekspertyzy mają być odpowiedzią na nie.

Ekspertyzy przekazano do: Sejmu, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesowi NBP, przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ministrowi finansów.