"FT", który otrzymał kopię poufnego dokumentu zarządu MFW, pisze, że Fundusz może uczestniczyć w negocjacjach, jednak uznał, iż ze względu na wysokość zadłużenia oraz nieefektywne wprowadzanie reform Grecja nie kwalifikuje się obecnie do żadnej pomocy ze strony MFW.

Reklama

Fundusz podejmie decyzję o uczestnictwie dopiero podczas "drugiej fazy" (programu pomocowego), po tym jak Grecja uzgodni (z wierzycielami) rozległy pakiet reform oraz, przede wszystkim, gdy pożyczkodawcy ze strefy euro +zdecydują się na restrukturyzację długu - pisze "FT", cytując dokument MFW.

MFW będzie uczestniczyć w programie dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną te dwa warunki - powiedział AFP wysokiej rangi przedstawiciel Funduszu. Oznacza to, że MFW może przez wiele miesięcy nie włączyć się w program pomocy dla Grecji i rodzi wątpliwości czy Fundusz w ogóle będzie uczestniczył w tym programie - komentuje "FT".

Reklama

MFW w ostatnich latach razem z Unią Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym pożyczał Grecji pieniądze na walkę z kryzysem finansowym. Greckie władze i przedstawiciele Unii rozpoczęli rozmowy o kolejnej pożyczce, mającej wynieść 86 miliardów euro.

Reklama