Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 1,50% w skali rocznej, stopa lombardowa - 2,50%. Stopa depozytowa wynosi 0,50%, a stopa redyskonta weksli 1,75%.

Reklama