Jak czytamy w gazecie, oznaczałoby to ogromny wzrost liczby transakcji, które musiałyby przechodzić przez system bankowy. To z kolei znacznie ułatwiłoby organom skarbowym kontrolę płatności, walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz ograniczyłoby omijanie podatków.

Reklama

Propozycję 5-krotnego obniżenia progu płatności w gotówce Ministerstwo Finansów przedstawiło resortowi gospodarki. Doszło do tego w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy uważają pomysł za dobry, mają też jednak zastrzeżenia.