Oczekujemy, że w 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego nieco przyspieszy w stosunku do odnotowanego w roku 2014 i osiągnie poziom ok. 3,4 proc. Rolę motoru wzrostu gospodarczego nadal będzie pełnił popyt wewnętrzny, w wyniku wzmożonej aktywności gospodarczej w kraju, a popyt zewnętrzny będzie uzależniony od tempa ożywienia w Europie - napisali analitycy resortu gospodarki.

Reklama

Oczekują oni, że w 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o ok. 3,7 proc., a produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 1,5 proc. Przewidują też spadku stopy bezrobocia.

Dalsze ożywienie aktywności gospodarczej w kraju powinno mieć przełożenie na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Negatywnie na rynek pracy może oddziaływać sytuacja za wschodnią granicą, zwłaszcza w odniesieniu do firm eksportujących do Rosji i na Ukrainę. Oczekuje się, że na koniec 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnie poziom 10,8 proc. - napisano.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe prognozy ekonomiczne Brukseli. Co czeka polską gospodarkę?>>>