"1 grudnia weszły w życie przepisy wdrażające system informatyczny, integrujący Krajowy Rejestr Sądowy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym. Spółkom miały być automatycznie nadawane numery NIP oraz REGON już w momencie zarejestrowania w KRS" - przypomina "Puls Biznesu".

Reklama

Okazało się jednak, że system teleinformatyczny nie działa prawidłowo, przez co rejestracja spółek przez sądy trwa o wiele dłużej. I tak na przykład Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zarejestrował od 1 do 10 grudnia 23 spółki, a w tym samym okresie roku ubiegłego 128 spółek. W Sądzie Rejonowym w Warszawie liczby te wynoszą odpowiednio 23 i 249.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że system działa już prawidłowo, a wpisy spółek do rejestru odbywają się bez przeszkód. Jednak z związku z dużą złożonością zmian w systemie nie można wykluczyć usterek.