Uruchomienie rządowego programu zapowiedziała na przyszły rok wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. W ostatnich dniach uczestniczyła w drugiej edycji konferencji Arctic Circle, odbywającej się w Reykjaviku.

Reklama

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wraz z ociepleniem klimatu, które postępuje w Arktyce dwa razy szybciej od średniej na świecie, szybko wzrasta dostępność tego regionu oraz jego znaczenie geopolityczne i gospodarcze.

Jest też szansa na uruchomienie nowych szlaków morskich skracających drogę z Europy na Daleki Wschód. W 2035 roku 19 procent eksportu z Chin ma przechodził właśnie przez Arktykę.

W tym regionie jest też wiele cennych złóż. Adam Żołnowski z zarządu terminalu kontenerowego DCT Gdańsk powiedział, że amerykańskie agencje szacują zasoby Arktyki na 90 miliardów baryłek ropy, 44 miliardy baryłek ciekłego gazu ziemnego, a gazu ziemnego na 1650 bilionów metrów sześciennych. Jego zdaniem, włączenie się Polski do dyskusji może mieć sens, biorąc pod uwagę, że status prawny regionu nie został do końca uregulowany.

CZYTAJ TAKŻE: Do biznesu, na placówkę, do urzędu. Tak się ustawia polityków poza polityką >>>