Uruchomienie rządowego programu zapowiedziała na przyszły rok wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. W ostatnich dniach uczestniczyła w drugiej edycji konferencji Arctic Circle, odbywającej się w Reykjaviku.

Reklama

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wraz z ociepleniem klimatu, które postępuje w Arktyce dwa razy szybciej od średniej na świecie, szybko wzrasta dostępność tego regionu oraz jego znaczenie geopolityczne i gospodarcze.

Jest też szansa na uruchomienie nowych szlaków morskich skracających drogę z Europy na Daleki Wschód. W 2035 roku 19 procent eksportu z Chin ma przechodził właśnie przez Arktykę.

W tym regionie jest też wiele cennych złóż. Adam Żołnowski z zarządu terminalu kontenerowego DCT Gdańsk powiedział, że amerykańskie agencje szacują zasoby Arktyki na 90 miliardów baryłek ropy, 44 miliardy baryłek ciekłego gazu ziemnego, a gazu ziemnego na 1650 bilionów metrów sześciennych. Jego zdaniem, włączenie się Polski do dyskusji może mieć sens, biorąc pod uwagę, że status prawny regionu nie został do końca uregulowany.