Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia on zasady waloryzacji tych świadczeń. Zgodnie z projektem, w przyszłym roku mają one wzrosnąć o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 złotych. Najniższa emerytura i renta rodzinna po waloryzacji ma natomiast wynosić 880 złotych i 45 groszy.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, proponowane zmiany podniosą najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz zwiększą ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

O kwotę 36 zł będą powiększone również świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Projekt nowelizacji ustawy zakłada też rozszerzenie kręgu członków rodziny, którym będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy. Mają go otrzymywać także dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Przyjęty dzisiaj projekt zmian w prawie jest realizacją obietnic, które w Sejmie złożył jeszcze poprzedni premier Donald Tusk.

ZOBACZ TAKŻE: Rząd przyjął budżet. Oto szczegóły planu finansowego>>>