Rząd przyjął wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on dochody w wysokości przeszło 297 miliardów 252 milionów złotych, a wydatki wynoszące ponad 343 miliardy 332 miliony złotych. Deficyt ma nie przekroczyć 40 miliardów 80 milionów złotych. Autorzy projektu przewidują, że wzrost gospodarczy wyniesie w przyszłym roku 3,4 procent, inflacja 1,2 procent, a zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8 procent.

Reklama

W projekcie uwzględniono zapowiadane przez premiera zwiększenie o 20 procent ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka, a także waloryzację emerytur i rent z gwarantowaną podwyżką nie mniejszą niż 36 złotych. W dokumencie zaplanowano też wydatki między innymi na kolejny etap podwyżek dla pracowników uczelni publicznych, na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, na finansowanie dostępności wychowania przedszkolnego, a także na realizację programu Mieszkanie dla Młodych.