Celem badań jest zbadanie struktur geologicznych, w których może występować ropa naftowa i gaz ziemny. Uzyskane dane pozwolą zaplanować dalsze prace, których celem będzie odkrycie i udostępnienie złóż węglowodorów.

Reklama

Otwór Fredropol-1 znajduje się w południowo-wschodniej części kraju, w północno-wschodniej części Karpat Polskich, przy granicy polsko-ukraińskiej, na koncesji poszukiwawczej "Skopów-Kormanice", w której PGNiG SA posiada 100% udziałów.

Otwór jest wiercony w pobliżu największego złoża gazu ziemnego "Przemyśl". W podobnych strukturach geologicznych, pod formacjami solnymi na Ukrainie występują bogate złoża ropy naftowej np. "Borysław".