Redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery nie musi oznaczać rezygnacji z węgla. Ekspert amerykańskiej agencji ochrony środowiska przekonuje, że dzięki oddzieleniu dwutlenku węgla można zachować konkurencyjność gospodarki.

Reklama

Zdaniem Williama Linaka, Polska robi wiele, żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Polska instaluje nowe elektrownie o wyższej wydajności oraz likwiduje stare jednostki. To ma wielki sens, powoduje obniżenie emisji dwutlenku węgla. Rozmówca IAR zastrzega jednak, że dopiero w przyszłości okaże się czy ten sposób był wystarczający, czy być może potrzeba jest sekwestracja czyli wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla w specjalnych magazynach.

Ekspert przyznaje, że odnawialna energia ma przed sobą dużą przyszłość, także w Polsce. Zdaniem Williama Linaka Polska wykorzystaniu tej technologii wyprzedza inne kraje. Częścią pobytu eksperta w Polsce była nauka różnych technologii wykorzystania biomasy. William Linak jest ekspertem amerykańskiej agencji ochrony środowiska. W czasie swojej wizyty w Polsce spotkał się z naukowcami z Warszawy, Krakowa, Katowic czy Łodzi, którzy także zajmują się technologiami tak zwanego czystego węgla.

Wizyta naukowca nad Wisłą odbyła się w ramach Naukowego programu partnerskiego amerykańskiej ambasady. Informacje zebrane w Polsce mają pomóc EPA (agencji ochrony środowiska) w przygotowaniu przyszłych norm dotyczących emisji dwutlenku węgla do atmosfery.