W oświadczeniu przesłanym mediom czytamy, że "Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami". Spółka podkreśla, że obecna struktura akcjonariatu oraz przyjęte w statucie Spółki mechanizmy zabezpieczające chronią ją przed "ewentualnym wrogim przejęciem".

Reklama

Grupa Azoty przypomina, że w ostatnim czasie dzięki konsolidacji, a także efektywnemu zarządzaniu, znacznie wzrosła wartość firmy.

Przyjęty przed laty i konsekwentnie zrealizowany plan konsolidacji polskiej chemii okazał się słuszny i zamierzamy nadal budować wartość spółki w drodze dalszej konsolidacji dającej efekty synergii kosztów i pozwalającej na optymalizację przychodów Grupy Azoty - czytamy w oświadczeniu.

Spółka podkreśla, że główny udziałowiec - Ministerstwo Skarbu Państwa - wyraźnie stwierdził, że nie odda Acronowi kontroli nad Grupą Azoty.

Zwiększając swój udział w akcjonariacie Grupy Acron świadomie określił swoją rolę jako inwestora finansowego. Wynika zatem z tego, że zakup kolejnego pakietu akcji to dla Acronu inwestycja o wyższej stopie zwrotu, niż rozwój własnego biznesu. To tylko dowodzi pozycji Grupy Azoty oraz tego, że konkurenci doceniają działania i strategię przyjętą przez Grupę Azoty - konkluduje spółka.

Reklama