Świetlana przyszłość przed ukraińską gospodarką. Bank Światowy prognozuje, że w przyszłym roku będzie się rozwijała w tempie 2,5 procent PKB, a w 2016 - 4 procent.
W zeszłym roku Ukraina osiągnęła zerowy wzrost gospodarczy, w tym roku z powodu działań wojennych może być na minusie. Na słaby obecny wynik wpłynęła utrata dostępu do rynków eksportowych, gwałtowny wzrost cen gazu importowanego z Rosji, a także niższych cen pszenicy i stali - głównych produktów eksportowych Ukrainy.

Reklama

Teoretycznie eksport mógłby zyskać na osłabieniu hrywny, jednak Ukrainie trudno znaleźć inne znaczące rynki zbytu niż Rosja. Ukraiński rząd był bardziej ostrożny w prognozach. Zapowiadał, że w przyszłym roku gospodarka będzie się rozwijała w tempie 1,7 procent PKB. Bank Światowy jest gwarantem pożyczki dla Ukrainy. Pierwsza transza - w wysokości 100 milionów euro - trafiła na Ukrainę 20 maja. Kolejna - w wysokości 500 milionów - ma trafić w najbliższy wtorek. Łącznie Ukraina otrzyma 1,5 miliarda euro.