Odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie w imieniu ponad 50 osób dokumentu jest mecenas Paweł Kowalczyk. W rozmowie z IAR podkreślił, że zainteresowanych dołączeniem do pozwu było kilkakrotnie więcej obywateli, ale część nie wypełniła wymogów formalnych.

Reklama

W imieniu powodów Paweł Kowalczyk domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania za wywłaszczenie. Mecenas powiedział, że oczekuje od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa, a nie wskazania kwoty odszkodowania.

Organizatorzy akcji podkreślają, że ustawa, na mocy której część aktywów OFE została przejęta przez ZUS, godzi bezpośrednio w prawo własności osób ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych.

W wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym, organizatorzy akcji zapewniają, że otworzą możliwość przystąpienia do pozwu kolejnych osób.